top of page

Overige informatie

Let op! De praktijk is gesloten van maandag 12 augustus t/m maandag 9 september. Gedurende deze periode vinden er geen behandelconsulten plaats en is de praktijk telefonisch en via e-mail niet bereikbaar. 

Wachttijden

Wachttijd tot intake: 10-12 weken.

Wachttijd tot behandeling: 2 weken

(Bijgewerkt op 19-06-2024).

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Kwaliteitsstatuut

Met ingang van 2017 zijn alle vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben en openbaar te maken. Dit statuut is bedoeld om inzichtelijk te maken hoe praktijken hun werk georganiseerd hebben. Meer informatie over de invoering van het kwaliteitsstatuut is te vinden op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl.

Het goedgekeurde kwaliteitsstatuut van de praktijk vindt u hier en is tevens ter inzage beschikbaar in de praktijk.

Betalingsvoorwaarden

Hier vindt u informatie over de algemene betalingsvoorwaarden zoals deze zijn vastgelegd in de praktijk.

Klachtenregeling

Patiënten kunnen klachten of geschillen over mij of de behandeling in eerste instantie bij mij indienen waarna ik deze met de patiënt zelf zal bespreken. Mocht er niet gezamenlijk uitgekomen worden en hierdoor niet tot een bevredigde klachtafhandeling leiden, dan kunnen patiënten zich wenden tot de klachtenregeling of klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging LVVP. De link naar de website vindt u hier

Privacyverklaring

Voor psychologen geldt een beroepsgeheim. De behandelgesprekken zijn vertrouwelijk, er is sprake van geheimhoudingsplicht, en gegevens over u mogen alleen met derden gedeeld worden als u daar expliciet toestemming voor geeft. In mijn privacyverklaring kunt u meer lezen over hoe ik met privacygevoelige informatie omga.

U heeft tevens recht op inzage en op een afschrift van uw dossier.

Na afloop van de behandeling ben ik wettelijk verplicht uw dossier 20 jaar te bewaren.
U heeft recht om uw dossier te laten vernietigen. Hiervoor dient u een schriftelijk verzoek bij mij in.

Voor het elektronisch patiëntendossier wordt gebruik gemaakt van de softwareleverancier CRS Health Cloud Initiative, waarbij beveiliging van patiëntengegevens een belangrijke prioriteit is en waarbij de software jaarlijks gecertificeerd wordt volgens NEN7510.

Psychologiepraktijk Brouwer

KvK-nummer 81873816

BIG-nummer 79928741925

AGB-code persoonlijk 94108231

AGB-code onderneming 94067850

bottom of page