top of page

Wachttijd tot intake: 4-6 weken. 

Wachttijd tussen intake en behandeling: 2 weken.

(Bijgewerkt op 04-04-2024).

Behandeling

Basis GGZ

De psychologische behandeling bij Psychologiepraktijk Brouwer valt onder de generalistische basis GGZ. Deze zorg is bedoeld voor milde tot matige psychische stoornissen. De behandeling duurt tussen de 5 en 12 behandelsessies (één behandelsessie duurt 45 minuten), afhankelijk van de klacht en de hulpvraag. De zorg is hiermee kortdurend en gericht op het verminderen van de klachten.  

DSC04933.jpg

Behandelproces

Na aanmelding vindt er binnen 3 werkdagen een korte telefonische screening plaats om een inschatting te maken of de klacht en hulpvraag passend is in deze praktijk. Daarna wordt er een intakegesprek gepland waarna onderzocht wordt of er een diagnose kan worden vastgesteld. Vervolgens stellen wij gezamenlijk een behandelplan op. Naast gespreksbehandeling bied ik ook behandelmodules aan via een online behandelomgeving. Tussentijds vindt er een evaluatiegesprek plaats. Tevens worden er vragenlijsten afgenomen om de klachten te monitoren en de behandeling te evalueren. Er vindt altijd een eindevaluatiegesprek plaats. Indien gewenst en van belang voor de behandeling of diagnostiek, kunnen familie of naasten betrokken worden. Met uw toestemming wordt uw huisarts via een brief met een samenvatting en conclusie op de hoogte gesteld van het behandeltraject.

DSC04935.jpg

Behandelmethodieken

In mijn behandeling maak ik gebruik van wetenschappelijk onderbouwde behandelmethodieken zoals cognitieve gedragstherapie (CGT), interpersoonlijke psychotherapie (IPT), Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) en aspecten uit de schematherapie. 

De behandeling zal overwegend face to face plaatsvinden maar beeldbellen is ook mogelijk. Daarnaast kan er een online behandelmodule (E-health) ingezet worden ter aanvulling op de behandeling.

Geen acute (crisis)zorg

De praktijk is een kleine, vrijgevestigde praktijk en enkel (beperkt telefonisch) bereikbaar van maandag tot en met donderdag gedurende kantooruren. Om die reden is het niet mogelijk om acute (crisis)zorg te leveren. Indien er sprake is van een acute hulpvraag bij aanmelding of gedurende een lopend behandeltraject, neem dan direct contact op met de huisarts of buiten kantooruren en in het weekend met de Huisartsen Spoedpost in uw regio (in Zoetermeer 079 – 3431600). 

Indien er sprake is van gedachten aan zelfmoord en er is behoefte aan contact, neem dan contact op met 113 Zelfmoordpreventie, waarbij dag en nacht de mogelijkheid is om (anoniem) te bellen of te chatten (0800 – 0113, www.113.nl). 

bottom of page