top of page

Aanmelden voor behandeling

Wachttijd tot intake: TIJDELIJKE AANMELDSTOP

Op dit moment worden er geen nieuwe aanmeldingen aangenomen in verband met lange wachttijden. 

(Bijgewerkt op 07-05-2024)

U kunt zich voor behandeling aanmelden via onderstaand aanmeldformulier of via e-mail (info@psychologiepraktijkbrouwer.nl).

Na aanmelding wordt er binnen 3 werkdagen telefonisch contact opgenomen voor een korte telefonische screening om vast te stellen of de klacht en hulpvraag past bij de geboden zorg in deze praktijk. Er zal een intakegesprek worden ingepland waarna al dan niet een diagnose wordt vastgesteld. Vervolgens zal er in onderling overleg met u een passend behandelplan worden opgesteld. 

Indien u gebruik wilt maken van vergoeding van de gesprekken door uw zorgverzekering is het belangrijk dat u een verwijsbrief heeft van uw huisarts/bedrijfsarts waar de volgende gegevens op staan, anders kan het zijn dat er moeilijkheden ontstaan wanneer u de declaratie indient:

  • De datum van verwijzing moet gelegen zijn vóór de datum van het eerste gesprek

  • De naam, het adres en AGB-code van de arts

  • Uw naam, adres en geboortedatum

  • Uw arts dient aan te geven dat er ‘een vermoeden is van een DSM 5 stoornis’. Deze hoeft niet expliciet genoemd te zijn

  • De arts dient aan te geven of het gaat om een verwijzing voor de Generalistische Basis GGZ

Aanmeldformulier

Wat voor basispolis heeft u?

Uw aanmelding is verzonden

bottom of page